Reflex Integratie 

Reflexen vormen de basis voor de (neuro)motorische en sensorische ontwikkeling. Wanneer deze reflexen zich zonder problemen kunnen ontwikkelen ervaart een kind balans in denken, voelen en doen.

Is deze ontwikkeling echter belemmerd, dan kan het kind problemen krijgen op het gebied van gedrag, emoties, concentreren en het leren op school.

Door deze reflexen te stimuleren om zich door te ontwikkelen kan het kind weer groeien op sociaal, emotioneel, cognitief en motorisch gebied.

Wil je je gaan verdiepen in Reflexen en Reflex Integratie?

Online Mini Cursus Reflexen in Beweging

Op een laagdrempelige manier en op je eigen tijd  kennismaken met de reflexen, hun bedoeling en meteen aan de slag kunnen met beweegoefeningen die de integratie van de reflexen stimuleren, dat kan met de online mini cursus

'Reflexen in Beweging'.

In 6 beknopte modules en 10 filmpjes met uitleg van de beweegoefeningen leer je de 8 'sleutelreflexen' kennen en krijg je een idee wat reflexen zijn en hoe zij invloed hebben op de ontwikkeling van een kind op motorisch, emotioneel en cognitief gebied.

Prijs: € 49,00

Aanvragen van het gratis e-book

Wil je eerst wat meer lezen over de Reflexen en hun invloed op de ontwikkeling van het jonge kind?

Vraag dan hier het gratis e-book aan.

Workshop Reflexen in Beweging

Wil je in een workshop kennismaken met de reflexen?

Schrijf je dan in voor de workshop Reflexen in Beweging.

Wil jij gaan werken met een methode voor Reflex Integratie?

Kijk dan eens naar de Rhythmic Movement Training International

De Rhythmic Movement Training International is een methode voor Reflex Integratie die gebruik maakt van ritmische bewegingen om de reflexen te integreren.

De Rhythmic Movements zijn een reeks van bewegingen die door het kind, eventueel met aanwijzingen van de begeleider en hulp van ouders , zelf gedaan kunnen worden.

In deze praktische hands-on cursus worden de reflexen uitgelegd, hoe zij kunnen storen op de ontwikkeling en welke van de Rhythmic Movements ingezet kunnen worden om deze reflexen te integreren.

Daarnaast leer je hoe je reflexen op een isometrische manier, d w z met lichte tegendruk, kunt integreren. 

Deze Zweeds-Australische reflex integratie methode is ontwikkeld door Psychiater Dr. Harold Blomberg samen met Kinesioloog en Touch for Health Instructor Moira Dempsey.

De methode is heel praktisch in te zetten in de therapiepraktijk of gymzaal en heeft als voordeel dat er in de cursus praktische kaartensets verkrijgbaar zijn waarop reflexen en de oefeningen staan uitgelegd.

De methode bestaat uit 6 modules, waarin de reflexen en hun bedoeling worden uitgelegd, en hoe je deze kunt signaleren en integreren.

 

Deze methode is opgebouwd uit diverse modules

RMTi Level 1

Level 1 van de cursus Rhythmic Movement Training is een eerste kennismaking met de reflexen en de Rhythmic Movements. Je krijgt inzicht in de volgorde van opkomst van de reflexen, en leert welke rol zij spelen in de ontwikkeling van het jonge kind. Je gaat herkennen wanneer een reflex goed geïntegreerd is, en weet dus ook wanneer een kind belemmeringen ondervindt van nog niet geïntegreerde reflexen. 

Je gaat leren hoe je kunt checken of een reflex al geïntegreerd is, en je weet dan ook de verbinding te leggen tussen het gedrag wat het kind laat zien en het onderliggende probleem. 

Reflexen staan aan de basis van de ontwikkeling op motorisch, sensorisch, emotioneel en cognitief gebied.

Met behulp van de 17 Rhythmic Movements kun jij met kinderen werken om de basis te versterken zodat het kind meer balans ervaart en lekkerder in zijn vel komt te zitten.

Deze cursus is geschikt voor         kinderoefentherapeuten,(kinder)fysiotherapeuten, logopedisten, psychologen, orthopedagogen, (psychomotorisch) kindertherapeuten, (psychomotorisch) kindercoaches, leerkrachten, gymleerkrachten, MRT-ers, Pedagogisch Medewerkers en iedereen die met kinderen werkt.

RMTi Level 2

Level 2 van de cursus Rhythmic Movement Training gaat verder in op de breinontwikkeling, en zoomt met name in op het limbisch systeem, het gedeelte van het brein waar emoties gereguleerd worden en sensorische prikkels gefilterd worden.

Je leert hoe belangrijk de angst- en beschermende reflexen zijn voor de groei van een kind op emotioneel, sociaal en cognitief gebied. Met behulp van de Rhythmic Movements die in Level 1 aangeboden zijn kunnen kinderen hun angst de baas worden en weer groeien in hun ontwikkeling.

Level 1 en Level 2 worden in een 3-daagse cursus achter elkaar aangeboden.

Datum:  14, 15 en 16 dec 2024

Locatie: Taanderstraat 18a 

               Katwijk

Prijs:      € 850,00 incl. manual

Deze cursus wordt in het Nederlands gegeven met een NL reader

RMTi Level 3 voor Lezen & Schrijven

Na de Rhythmic Movement Training Level 1 & 2 kun je in de cursus  Level 3   'Lezen & Schrijven ' leren welke reflexen invloed hebben op de schoolse vaardigheden lezen en schrijven .

Kinderen met een niet geïntegreerde ATNR, STNR of TLR  hebben vaak last van ogen die moeite hebben met focussen, accommoderen en samenwerken, en hebben het vaak moeilijk met het herkennen en oversteken van hun middellijn.

Hun richtingsontwikkeling en het lateralisatieproces is (nog) niet goed voltooid waardoor zij moeite hebben met het werken van links naar rechts, het positioneren in de ruimte, het onderscheiden van letters die veel op elkaar lijken (d,b,p,q) en het automatiseren van de woordbeelden

Aan de hand van de Rhythmic Movements leer je hoe je deze reflexen kunt stimuleren om zich door te ontwikkelen zodat het kind minder moeite krijgt met lezen en rekenen, school weer leuk gaat vinden en daardoor weer kan groeien in zijn of haar ontwikkeling.

Na de focus op de ontwikkeling van bewegen, gedrag en emoties in L1 & L2 is dit het logisch vervolg wat met name toegespitst is op de ontwikkeling van het 'leerbrein' , de vaardigheden die daarvoor nodig zijn en de reflexen die helpen om deze vaardigheden te ontwikkelen.

Datum: 30 sept en 1 okt 2024     

Locatie:     Taanderstraat 18A 

                   Katwijk

Prijs:          € 550,00 incl. manual 

Deze cursus wordt in het Nederlands gegeven met een NL reader

RMTi  'School Readiness'

Reflexen vormen de basis van de bewegings- en zintuiglijke ontwikkeling van een kind, en zijn van grote invloed op de sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling .

Reflexen ontwikkelen zich in beweging, dus hoe mooi kan het zijn als je de leervoorwaarden die een kind nodig heeft om tot  lezen, schrijven, rekenen en concentreren te komen kunt ontwikkelen door te bewegen in het speellokaal, de gymzaal en op het speelplein?

In deze cursus leer je eerst over wat reflexen zijn, wat hun bedoeling is en hoe zij een kind kunnen belemmeren bij het groeien. Daarna ga je zelf aan de slag met spel en beweging en leer je hoe de reflexen spelenderwijs gestimuleerd kunnen worden te ontwikkelen zodat een kind beter kan concentreren, stil zitten, en leert lezen en schrijven.

Heel veel praktische tips en bewegingsactiviteiten, maar vooral heel veel plezier met deze manier van reflex integratie!

Deze cursus kun je volgen zonder dat daarvoor eerst de basiscursus vereist is. Heel fijn dus voor een eerste kennismaking met de reflexen.

Datum:     28 en 29 aug. 2024     

Locatie:    Taanderstraat 18a

                  Katwijk

Prijs:          € 550,00 incl. manual 

Deze cursus wordt in het Nederlands gegeven met een NL reader

RMTi   'Making Connections'

Beweging is de belangrijkste voorwaarde voor de ontwikkeling van het brein en alle daarmee samenhangende functies op het gebied van bewegen, gedrag en leren.

Beweging doet de verbindingen in het brein groeien en versterken en heeft invloed op al het voelen, denken, durven, leren en bewegen van een mens.

De Rhythmic Movements kunnen het brein helpen te groeien wanneer er ergens een belemmering is ontstaan. Met behulp van de ritmische en zachte bewegingsoefeningen komt het brein weer in balans en worden de reflexen gestimuleerd om zich  ( weer) op de juiste wijze te gaan ontwikkelen waardoor kinderen weer grip krijgen op het reguleren van hun emoties en gedrag, zij meer coördinatie krijgen in hun bewegingen en zij weer  makkelijker mee kunnen doen op school.

In deze cursus van Moira Dempsey,  'Making Connections'  wordt uitgelegd hoe het brein zich ontwikkelt en welke invloed elk stukje van deze ontwikkeling heeft op de groei van een kind op lichamelijk, emotioneel, sociaal en cognitief gebied. In deze cursus worden alle verbindingen gelegd zodat je nog meer leert over hoe belangrijk de reflexen zijn voor de ontwikkeling van het hele kind.

Let op: wil je RMT Consultant worden dan is deze cursus een verplicht onderdeel van de aanmelding.

Datum:     15 + 16 februari 2024

Locatie:     Taanderstraat 18A 

                   Katwijk

Prijs:          € 550,00 incl. manual

Deze cursus wordt in het Nederlands gegeven met een EN reader

RMTi 'Face the Fear'

Reflexen helpen je lijf om zich vanuit veiligheid en bescherming te ontwikkelen tot een persoon die stevig in de wereld staat en kan omgaan met alles wat er op het pad komt.

Wanneer een kind of volwassene last heeft van (faal)angst, over- of hooggevoeligheid, hechtingsproblematiek, emotionele onrust, en/of een trauma heeft meegemaakt, zorgen deze reflexen ervoor dat het lijf kan overleven  en wordt het geholpen door o.a. de 'vlucht-vecht-verstijfreflex'. 

Actieve reflexen kunnen ervoor zorgen dat een persoon niet meer verder kan groeien. Door oog te hebben voor de reflexen die actief zijn bij angst en trauma, en te weten hoe je deze kunt integreren zonder dat zij blijven belemmeren, kun je een kind of volwassene weer de mogelijkheden heden om zich verder te ontwikkelen.

In deze cursus ga je leren om nog meer met andere ogen te kijken naar kinderen die worstelen, vanuit de angstreflexen, met gedrag en leren.

Datum:     23 en 24 nov 2024

Locatie:    Taanderstraat 18A 

                  Katwijk

Prijs:          € 550,00 incl. manual

Deze cursus wordt in het EN gegeven met een EN reader