Beweging is de basis voor Leren!

Beweeg Award 2023

Beweging doet de verbindingen in het brein groeien waardoor vaardigheden aangeleerd worden en kennis wordt opgeslagen, gebruikt en gecombineerd met eerdere en nieuwe ervaringen.

Bewegen  is essentieel voor de ontwikkeling van het jonge kind, zowel op lichamelijk gebied als voor de breinontwikkeling, en de meest efficiënte manier om kinderen genoeg te laten bewegen is op school; de plek waar kinderen vele uren op een dag doorbrengen.

 

Bewegen op school kan verschillende doelen hebben:

 

  • een lichamelijk doel; bewegen is gezond en door de lessen op school actief te maken of af te wisselen met actieve spel- en werkvormen stimuleer je de conditie, werk je mee aan het behouden van een gezond gewicht en een goede lichamelijke ontwikkeling
  • een sociaal doel; bewegen kun je samen doen en geeft plezier, maar helpt ook bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden als samenwerken en elkaar helpen
  • een emotioneel doel; van bewegen word je blij en dat heeft een positieve invloed op de aanmaak van de gelukshormonen. Beweging heeft daarom een gunstige invloed op het stress systeem. Kinderen gaan (weer) graag naar school omdat ze weten dat leren leuk wordt met en in beweging
  • een cognitief doel; met en door beweging ontwikkelen zich de psychomotorische leervoorwaarden en executieve functies die belangrijk zijn voor het formele leren, zoals ruimtelijk inzicht, organisatie en coordinatie. 
Coordinator Bewegend Leren

Onze opleidingen en trainingen richten zich met name op het waarom van Bewegend Leren en kijken daarnaast naar hoe Bewegend Leren in te zetten is bij alle groepen van de basisschool.

Wij werken hierbij volgens onze 3 pijlers:

  • Bewegen voor het leren is belangrijk voor het ontwikkelen van de leervoorwaarden als ruimtelijke oriëntatie, visuele en auditieve informatieverwerking en de lateralisatie ontwikkeling.
  • Bewegen om te leren is belangrijk bij de ontwikkeling en overgang van de concreet-operationele fase naar de formeel-operationele fase in het leren van de schoolse vaardigheden lezen, schrijven en rekenen.
  • Bewegen bij het leren is van belang om kinderen te motiveren bij het leren.  Door het inzetten van het creatieve en graag bewegende rechterdeel van het brein wordt de samenwerking met het gestructureerde linkerdeel van het brein geoptimaliseerd.

Kijk hier naar onze opleidingen en trainingen