Beweeg Award 2023

Beweging is de basis voor balans

Elk  kind leert vanuit beweging.

Bewegen met het lijf en het waarnemen met de zintuigen in de vroegkinderlijke ontwikkeling vormen de basis voor de groei van het sociaal, emotionele en cognitieve vermogen van een kind.

Door het doen doet het kind ervaringen op, en door het koppelen van nieuwe met eerder opgedane kennis groeit het kind in het doen, durven, voelen, denken, leren en bewegen.

Beweging zorgt ervoor dat het brein en het lichaam zich met elkaar verbinden en het kind zowel emotioneel, sociaal en cognitief in balans is.

Wanneer de balans verstoord is, wordt dit zichtbaar in gedrag wat het kind laat zien, en kan het invloed hebben op leren en concentreren op school.

Meer weten?