Psychomotoriek en Kindercoaching

Psychomotoriek heeft letterlijk te maken met de verbinding tussen het lijf (motoriek) en het brein (psyche).

Het brein stuurt het lichaam aan, en de manier waarop het lijf functioneert heeft invloed op het functioneren van  het brein zowel bij gedrag als bij leren.

 

Wanneer een kind:

  • moeite heeft met het reguleren van emoties   (boos, bang)
  • last heeft van faalangst
  • weinig zelfvertrouwen heeft
  • zich druk of juist teruggetrokken gedraagt
  • moeilijk kan concentreren
  • leerproblemen heeft op school
  • gevoelig reageert op de omgeving

 

is het fijn om met behulp van beweging en spel verandering in het denken, voelen en doen tot stand te brengen.

Het kind krijgt hierdoor de bevestiging dat het alle eigenschappen en kwaliteiten in zich heeft om zichzelf te zijn waardoor het steviger in de schoenen komt te staan en zelf ontdekt hoe het beter kan omgaan met problemen die het tegenkomt.

Kindercoach

Een Kindercoach helpt een kind weer op weg wanneer het even uit balans is.

Met een positieve en oplossingsgerichte begeleiding motiveert een Kindercoach kinderen bij het ontwikkelen van hun sociale vaardigheden, het omgaan met hun emoties, het ontdekken en inzetten van hun kwaliteiten en hulpbronnen, en  het versterken van hun zelfbeeld en zelfvertrouwen .

Psychomotorisch Kindercoach

Een Psychomotorisch Kindercoach maakt in de begeleiding gebruik van creatief en therapeutisch spel en verschillende bewegingsvormen.

Een Psychomotorisch Kindercoach weet hoe de bewegingsontwikkeling verloopt en wat de invloed hiervan is op gedrag en leren.

Wanneer er een verstoring is in deze ontwikkeling weet de Psychomotorisch Kindercoach welke bewegingsvormen ingezet kunnen worden om de balans weer te herstellen zodat het kind weer verder kan groeien.

Kindercoach op school

Steeds meer scholen maken de leuze om een Kindercoach binnen hun organisatie in te zetten.

Kindercoaching is een laagdrempelige manier om kinderen voor korte tijd een extra steuntje in de rug te geven met als gevolg dat zij zich gehoord en gezien voelen, en daardoor steviger in hun schoenen komen te staan.

Een Psychomotorisch Kindercoach heeft extra kennis op het gebied van de bewegingsontwikkeling en de invloed daarvan op leren, concentreren en gedrag, en kan vanuit verschillende invalshoeken naar een kind kijken.

De Opleiding Psychomotorisch Kindercoach is daarom ook een zeer verrijkende opleiding voor leerkrachten.

Wil je meer weten over hoe een Psychomotorisch Kindercoach te werk gaat? Kijk dan hier .

Kijk hier naar onze opleidingen en trainingen