Coördinator Bewegend Leren in het Basisonderwijs

Beweging is de basis voor leren!

Beweging doet de verbindingen in het brein groeien waardoor vaardigheden aangeleerd worden en kennis opgeslagen, gebruikt en gecombineerd wordt met eerdere en nieuwe ervaringen.

 

Bewegen voor het leren is belangrijk voor het ontwikkelen van de leervoorwaarden als ruimtelijke oriëntatie, visuele en auditieve informatieverwerking en de lateralisatie ontwikkeling.

 

Bewegen om te leren is belangrijk bij de ontwikkeling en overgang van de concreet-operationele fase naar de formeel-operationele fase in het leren van de schoolse vaardigheden lezen, schrijven en rekenen.

 

Bewegen bij het leren is van belang om kinderen te motiveren bij het leren.  Door het inzetten van het creatieve en graag bewegende rechterdeel van het brein wordt de samenwerking met het gestructureerde linkerdeel van het brein geoptimaliseerd.

Coördinator Bewegend Leren in het Basisonderwijs

Werk jij als leerkracht op een basisschool en wil jij  Bewegend Leren inzetten bij het ontwikkelen van de leervoorwaarden en het bevorderen van de breinontwikkeling met als doel kinderen enthousiast te maken om te leren waardoor leren (weer) leuk wordt, word dan Coördinator Bewegend Leren in het Basisonderwijs.

 

Als Coördinator Bewegend Leren in het Basisonderwijs

 •  Weet jij hoe de neuro-senso-motorische  ontwikkeling van een kind verloopt en hoe deze ontwikkeling invloed heeft op de motorische, sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling.

 

 •  Kun jij bijdragen aan een uitdagende leeromgeving in en rond de school waar bewegend leren ingezet kan worden.

 

 • Ga jij samen met je collega's praktisch aan de slag om van jouw school een bewegend leren school te maken.

 

 •  Kun jij signaleren welk kind uitdagingen ondervindt bij het leren, concentreren en het gedrag gelinkt aan de bewegingsontwikkeling.

 

 • Kun jij  met behulp van een screening duidelijk krijgen waar een kind belemmeringen ondervindt in zijn of haar ontwikkeling en hoe deze zich verhouden tot gesignaleerde bijzonderheden aangaande leren, concentreren en gedrag.

 

 • Kun jij met behulp van een speciaal op het kind afgestemd oefenprogramma met het kind aan de slag om de belemmeringen op te heffen waardoor het kind weer kan groeien in gedrag en leren.

 

 •  Wil jij dit in overleg en  samenwerking met je collega's doen, waarbij je in overleg de keuze maakt om een kind in een 1-op-1 situatie te begeleiden of in groepsverband.

 

 • Weet jij wanneer en naar wie je kunt doorverwijzen wanneer blijkt dat een kind intensievere begeleiding nodig heeft dan je  op school kunt realiseren.

 

 • Werk je zodoende preventief aan het voorkomen van leer- en of gedrags uitdagingen die voort (kunnen) komen uit een onevenwichtige neuro-senso-motorische ontwikkeling.

 

 • Werk je in deze coördinerende rol samen met je collega's toe naar een uitdagende, uitnodigende en ontwikkelingsgerichte schoolomgeving waarbij beweging en leren hand in hand gaan,  het welbevinden van de leerlingen centraal staat en groei (weer) mogelijk wordt.

 

Hoe belangrijk is bewegend leren?

Professer Erik Scherder legt het uit:

Wil jij met jouw school ook bewegend gaan leren?

Wat ga je doen in de  opleiding tot Coördinator Bewegend Leren in het Basisonderwijs?

 • Je gaat je kennis uitbreiden over de invloed van de bewegingsontwikkeling op leren, concentreren en gedrag.

 

 • Je gaat de gewenste situatie op jouw school (of binnen jouw bestuur) onderzoeken en in kaart brengen .

 

 • Je gaat een Quick Scan uitvoeren van de bestaande situatie op jouw school.

 

 • Je gaat een Veranderplan opstellen.

 

 •  Je gaat praktische kennis opdoen hoe je met je collega's van alle bouwen Bewegend Leren in kunt zetten gekoppeld aan de 21th Century Skills.

 

 • Je hebt de  mogelijkheid om een workshop Bewegend Leren te laten verzorgen op jouw school  door een van de consulenten van de opleiding om collega's te informeren.

Tijdsduur en opbouw van de opleiding tot Coördinator Bewegend Leren in het Basisonderwijs.

De opleiding tot Coördinator Bewegend Leren in het Basisonderwijs bestaat uit 14 lesdagen.

 

De studiebelasting is:

- 6 contacturen per lesdag

- 8 uur huiswerk per lesdag

In totaal besteed je 196 studie uren.

Dag 1 t/m dag 8

Informatie over de invloed van de neuro-senso-motorische ontwikkeling op leren, concentreren, bewegen en gedrag.

Dag 9 t/m dag 10

Inventariseren van de behoeften, het aanbod en de mogelijkheden op jouw school of binnen jouw bestuur.

Dag 11 t/m 13

Bewegen voor het leren; praktisch aan de slag voor de groepen 1-3

Bewegen om te leren; praktisch aan de slag voor de groepen 3-4

Bewegen bij het leren; praktisch aan de slag voor de groepen 5-8

Dag 14 

Integratiedag met het presenteren van een casus, het door jou opgestelde Veranderplan en de diplomering.

Prijs van de opleiding tot Coördinator Bewegend Leren in het Basisonderwijs.

€ 3750,00

Deze prijs is inclusief reader en lunch op alle lesdagen, en exclusief verplichte literatuur en lesmateriaal.

Jaaaaa, de data voor 2022 zijn bekend!

Data van de opleiding tot Coördinator Bewegend Leren in het Basisonderwijs:

De lesdagen zijn op woensdag.

Module Onderwerp
13 en 27 januari 2021 Leerproblemen de baas! Over hoe leer- en gedragsuitdagingen kunnen ontstaan en/of in stand gehouden door belemmeringen in de senso-motorische ontwikkeling.
10 februari en 3 maart 2021 Zien en Doen Over de invloed van het visuele informatieverwerkingssysteem op het doen, denken, durven, leren en bewegen van een kind.
17 en 31 maart 2021 Beweeg en Groei Over bewegingspatronen en hoe zij bijdragen tot de cognitieve, sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling van een kind.
14 april en 12 mei 2021 Lekker in je vel met beweging en spel! Over stress en de manier waarop dit invloed heeft op het leren, concentreren en gedrag van een kind.
2 juni en 15 september 2021 Quickscan Hoe kun je Bewegend Leren introduceren en implementeren in het bestaande onderwijs op jouw school?
29 september 2021 Bewegen voor het leren; gr 1 - 3
27 oktober 2021 Bewegen om te leren: gr 3 - 4
24 november 2021 Bewegen bij het leren; gr 5 - 8
8 december 2021 Integratiedag en diplomering

Informatie

Contact

Mgr Bekkersstraat 6

2223 AR Katwijk a/d Rijn

T 0642848600

Inschrijven