Reflexen

Reflexen zijn de basis voor de (neuro)motorische en sensorische ontwikkeling. Wanneer deze reflexen zich zonder problemen kunnen ontwikkelen ervaart een kind balans in denken,  voelen en doen.
Is deze ontwikkeling echter belemmerd, dan kan het kind problemen krijgen op het gebied van gedrag, emoties, concentreren en het leren op school.
Door deze reflexen te stimuleren om zich door te ontwikkelen kan het kind weer groeien op sociaal, emotioneel en cognitief gebied.

Beweeg en Groei Opleiding en Training biedt verschillende cursussen en trainingen aan op het gebied van Reflex Integratie.

Reflexen in Beweging

Dit is een online cursus waarbij je leert wat Reflexen zijn, wat de bedoeling is van de Reflexen en hoe zij de ontwikkeling van een kind kunnen verstoren.

Deze cursus biedt tegelijkertijd een oefenprogramma aan waarmee je zelf, met je kind, of met je leerlingen/cliëntjes aan de slag kunt gaan.

Het 10 Bewegingen Oefenprogramma bestaat uit 10 Beweeg Oefeningen die als doel hebben om de nog actieve reflexen te stimuleren om zich (alsnog) te ontwikkelen zodat het kind meer coördinatie en balans gaat opbouwen.

Deze oefeningen zijn prima uit te voeren thuis, in de therapie ruimte of in de gymzaal.

De prijs van deze online cursus is € 49,00

Rhythmic Movement Training International

Dit is een hands-on Reflex Integratie Methode waarmee je met behulp van ritmische bewegingen de reflexen stimuleert om zich te ontwikkelen.

De Rhythmic Movements zijn een reeks van oefeningen die door een kind, eventueel met aanwijzingen van de begeleider en hulp van ouders , zelf gedaan kan worden.
In de cursus worden de reflexen uitgelegd, hoe zij kunnen storen op de ontwikkeling en welke van de Rhythmic Movements ingezet kunnen worden om deze reflexen te integreren.

Naast de Rhythmic Movements leer je met behulp van isometrische druk de reflexen te integreren waardoor het lijf de beweging gaat herkennen en bewust kan gaan inzetten, waardoor de reflex als zodanig niet meer stoort en zich ontwikkelt tot een gecoördineerde en bewuste beweging.

Deze methode is heel praktisch in te zetten in praktijk of gymzaal en heeft als voordeel dat er in de cursus praktische kaartensets verkrijgbaar zijn waarop reflexen en de oefeningen staan uitgelegd.

De basiscursus bestaat uit de modules Level 1 Focus, Organisatie en Begrip, meteen gevolgd door Level 2 Emoties, Geheugen en Gedrag.

Deze modules worden op 3 dagen in twee opeenvolgende weekends gegeven in de praktijkruimte van Beweeg en Groei Opleiding en Training in Katwijk.

Datum: 27, 28 juni en 5 juli 2020                                                                                                                                                                Locatie:  Monseigneur Bekkersstraat 6 2223 AR Katwijk                                                                                                                          Prijs 675,00 inclusief manual 

Na de twee basismodules waarin de Reflexen en de Rhythmic Movements worden uitgelegd kun je de volgende modules volgen om nog meer te leren over de reflexen en hun invloed op de schoolse vaardigheden zoals lezen en schrijven; de invloed op angst, emoties, zelfvertrouwen en hechting; en de manier waarop de reflexen invloed hebben op de ontwikkeling van het brein.

Rhythmic Movement Training L3 Reading & Writing

Na de Rhythmic Movement Training 1 & 2 kun je in de cursus       Level 3 'Reading & Writing ' leren welke reflexen invloed hebben op de schoolse vaardigheden lezen en schrijven .

Kinderen met een niet geïntegreerde ATNR, STNR of TLR  hebben vaak last van ogen die moeite hebben met focussen, accommoderen en samenwerken, en hebben het vaak moeilijk met het herkennen en oversteken van hun middellijn.

Hun richtingsontwikkeling en het lateralisatieproces is (nog) niet goed voltooid waardoor zij moeite hebben met het werken van links naar rechts, het positioneren in de ruimte, het onderscheiden van letters die veel op elkaar lijken (d,b,p,q) en het automatiseren van de woordbeelden

Aan de hand van de Rhythmic Movements leer je hoe je deze reflexen kunt stimuleren om zich door te ontwikkelen zodat het kind minder moeite krijgt met lezen en rekenen, school weer leuk gaat vinden en daardoor weer kan groeien in zijn of haar ontwikkeling.

Na de focus op ontwikkeling, gedrag en emoties in L1 & L2 is dit het logisch vervolg wat met name toegespitst is op de ontwikkeling van het 'leerbrein'.

Datum:   Op aanvraag

Rhythmic Movement Training  'Making Connections'

Beweging is de belangrijkste voorwaarde voor de ontwikkeling van het brein en alle daarmee samenhangende functies op het gebied van bewegen, gedrag en leren.

Beweging doet de verbindingen in het brein groeien en versterken en heeft invloed op al het voelen, denken, durven, leren en bewegen van een mens.

De Rhythmic Movements kunnen het brein helpen te groeien wanneer er ergens een belemmering is ontstaan. Met behulp van de ritmische en zachte bewegingsoefeningen komt het brein weer in balans en worden de reflexen gestimuleerd om zich ( weer) op de juiste wijze te gaan ontwikkelen waardoor kinderen weer grip krijgen op het reguleren van hun emoties en gedrag, zij meer coördinatie krijgen in hun bewegingen en zij weer  makkelijker mee kunnen doen op school.

In de nieuwe cursus van Moira Dempsey,  'Making Connections'  wordt uitgelegd hoe het brein zich ontwikkelt en welke invloed elk stukje van deze ontwikkeling heeft op de groei van een kind op lichamelijk, emotioneel, sociaal en cognitief gebied. In deze cursus worden alle verbindingen gelegd zodat je nog meer leert over hoe belangrijk de reflexen zijn voor de ontwikkeling van het hele kind.

Let op: wil je RMT Consultant worden dan is deze cursus vanaf 2019 een verplicht onderdeel van de aanmelding.

Datum:   Op aanvraag

Rhythmic Movement Training School Readiness

hoe kun je nog actieve reflexen herkennen in een schoolse situatie en hoe kun je met behulp van beweging en spel deze reflexen helpen te ontwikkelen zodat ze niet meer storen en het kind er geen last meer van heeft?

In deze module leer je actieve reflexen herkennen in gedrag, motoriek en emoties van een kind. Je leert welke reflexen het meeste van invloed zijn op het functioneren op school, en welke Rhythmic Movements behulpzaam zijn bij het integreren van deze reflexen.

In deze module krijg je heel veel spel- en bewegings ideeën aangereikt om met de kinderen in de klas, buiten of in het speellokaal te doen, zodat de reflexen spelenderwijs integreren en de bewegingspatronen geautomatiseerd worden.

Heel praktisch en vooral met heel veel plezier!

Datum: Op aanvraag

Gratis E-Book

Wil je eerst wat meer lezen over de Reflexen en hun invloed op de ontwikkeling van het Jonge Kind?

Vraag dan hier het gratis E-Book aan!